Wat From Home : กิจนิมนต์ออนไลน์

เจริญพระพุทธมนต์-ฟังธรรม-ทําบุญ ผ่านโปรแกรม Zoom
ท่านผู้มีศรัทธาประสงค์จะนิมนต์พระเพื่อทำบุญออนไลน์ 
สามารถติดต่อวัดทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 085-504-4655
หรือเพิ่มเพื่อนใน Line ด้วยเบอร์โทรศัพท์นี้ (คลิกที่นี่)
(คุณญานิศา เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ พระมหาเอกวัฒน์เป็นพระภัตตุเทศก์)

หากต้องการประกอบบุญพิธีร่วมกัน โดยไม่ต้องจัดเป็นการส่วนตัว
สามารถร่วมกิจกรรม บุญพิธี สิ้นเดือน ออนไลน์ ได้ทางห้องประชุมซูม
ทุกวันอาทิตย์  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.


ขั้นเตรียมงาน

- ติดต่อนิมนต์พระผ่านไลน์ หรือโทรศัพท์ 085-504-4655 
แจ้งวันเวลาที่สะดวกจะจัดงานนิมนต์ From Home กับเจ้าหน้าที่
- รอการติดต่อกลับจากพระสงฆ์เพื่อยืนยันรับนิมนต์ From Home
(โปรดรอประมาณ 3 วัน)
- จัดเตรียมสถานที่ มีโต๊ะหมู่บูชาพร้อมธูปเทียนดอกไม้ พาน ที่กรวดน้ำ (หากไม่มีขอยืมจากวัดได้)
หากเป็นงานทำบุญอุทิศให้เตรียมรูปหรืออัฐิท่านผู้ล่วงลับไว้ด้วยแล้วใช้ด้ายสายสิญจน์วนซ้ายสามรอบ
- ติดตั้งโปรแกรม Zoom ลงในโทรศัพท์/คอมพิวเตอร์ ของท่านและญาติมิตร
หากมี Smart TV หรือโปรเจคเตอร์ท่านสามารถส่งสัญญาณภาพจากโทรศัพท์ขึ้นจอใหญ่ได้
- จัดเตรียมเครื่องไทยธรรมสำหรับทำบุญ
(ของทั่วๆไป จัดเองง่ายกว่า ไม่ต้องเป็นชุดถังเหลืองแบบร้านสังฆภัณฑ์)
- หากท่านประสงค์จะบริจาคเงิน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำความเข้าใจหลักการปฏิบัติ
เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมวินัย

วันงาน

- เข้าห้อง Zoom ผ่านลิงก์ที่ส่งให้ทางไลน์ 
(สามารถส่งลิงก์ให้ญาติมิตรเข้าร่วมได้สูงสุด 100 คน แม้อยู่คนละบ้านก็เข้าร่วมได้)
พระและญาติโยมจะเข้ามาเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนเวลานัดหมาย
- กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ถวายเครื่องไทยธรรม (ตั้งนะโม-กล่าวคำถวายพร้อมกัน) กรวดน้ำ รับพร
- พระสงฆ์แสดงธรรม เมื่อจบแล้วกราบลาพระรัตนตรัยเป็นอันเสร็จพิธี
- หากท่านต้องการถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระภิกษุ/สงฆ์ วัดญาณเวศกวัน
+ ถ้าท่านขับรถมาเอง ให้ส่งที่จุด Drop-off หน้าอาคารญาณเวศก์ธรรมศาลา
(โปรดเขียนชื่อผู้นิมนต์ติดไว้)
+ หรือ ส่งมาทางไปรษณีย์/บริษัทขนส่ง จ่าหน้าถึง
วัดญาณเวศกวัน (ไทยธรรมถวายพระ)
ม.3 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร 085-504-4655
โปรดเขียนชื่อผู้นิมนต์ลงในกล่อง