ทุกวันพระตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

Fasting Day วันพระ

กิจกรรมถือศีลอุโบสถ (ศีล ๘) ฟังธรรม เจริญจิตตภาวนา และงดอาหาร ๒๔ ชั่วโมง 
เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายใจ ทุกวันพระตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑ : วันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒ : วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๓ : วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๔ : วันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

พระวิทยากร :

พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)


กำหนดการกิจกรรม Fasting วันพระ

๐๘.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น. อาราธนาอุโบสถศีล (ศีล๘)
๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. เจริญภาวนาร่วมกัน
๑๔.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. เจริญภาวนาร่วมกัน
๑๘.๓๐ น. - ๑๙.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
๑๙.๓๐ น. - ๒๐.๓๐ น. ฟังธรรมเพื่อกำลังใจ/เจริญภาวนาร่วมกัน พักผ่อน นอนหลับด้วยสติ
๐๖.๐๐ น. - ๐๖.๔๕ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
๐๖.๔๕ น. - ๐๗.๔๕ น. เจริญภาวนาร่วมกัน
๐๗.๔๕ น. - ๐๘.๐๐ น. แผ่เมตตา / รับพร


เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

๑. ถืออุโบสถศีล (ศีล ๘) 
๒. ไม่มีปัญหาสุขภาพ
๓. สามารถทำ Full Day Fasting (งดอาหาร) ได้ต่อเนื่องเป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง
อนุโลมให้อดอาหาร ต่อเนื่องแบบ ๒๐ ชั่วโมงได้
โดยงดการรับประทาน ช่วง ๑๒.๐๐ น. ถึงจบกิจกรรมในวันถัดไป
๔. มื้ออาหารหลังกิจกรรม เมื่อท้องว่างใหม่ๆ
โปรดทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เน้นผัก ผลไม้ไม่หวาน และโยเกิร์ตเป็นต้น


สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  https://forms.gle/MqXFU4FwSrUeJ14m6
ผู้สมัครกรุณากดเข้ากลุ่ม Line : Fasting วันพระ คลิก! https://line.me/R/ti/g/JPJb9hGgy7

หมายเหตุ

ผู้สมัครจะได้รับลิงก์ห้องประชุม Zoom ทาง E-mail ตอบกลับ
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ภายใน ๑ สัปดาห์หลังทำการลงทะเบียน
และทางกลุ่ม Line : Fasting วันพระ
สอบถามรายละเอียดได้ทาง ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ (ต่อ ๓๐๑)
และทางกลุ่ม Line : Fasting วันพระ