เรียนกรรมฐานกับพระใหม่
จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๓.๓๐  - ๑๔.๓๐ น.
วันอังคารที่ ๙ พ.ย. - วันศุกร์ที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๔
ทาง Nyanavesk Clubhouse
ดูรายละเอียดกิจกรรมญาณเวศก์ออนไลน์ ได้ที่
https://nyanavesk.online
(กิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด
หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งข่าวทางเฟซบุ๊ก วัดญาณเวศกวัน)