ขัดตัวต้องใช้ใย ขัดใจต้องใช้ธรรม อะนิเมชั่นธรรมย่อยง่าย เพื่อความเข้าใจใหม่ที่ขัดจิตขัดใจคุณ

ขัดตัวต้องใช้ใย ขัดใจต้องใช้ธรรม 
อะนิเมชั่นธรรมย่อยง่าย
เพื่อความเข้าใจใหม่ที่ขัดจิตขัดใจคุณ

โดย พระปฏิพล ภูริเมโธ
ติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง : ญาณเวศก์ออนไลน์

ขัดใจ EP.01 : อย่าพึ่งทำบุญ ถ้ายังไม่รู้จักบุญ
ขัดใจ EP.02 : แนวทางทำบุญ ที่คุณไม่ควรพลาด
ขัดใจ  EP.03 : วาสนาสร้างเองได้จริง?
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง