ข้อคิด ความรู้ เพื่อเชิดชูชีวิตงาม

ข้อคิด ความรู้ เพื่อเชิดชูชีวิตงาม
โดย พระครูธรรมรุจิ (มรกต สุขิโต)

รับชมได้ทาง  ญาณเวศก์ออนไลน์ญาณเวศก์พอดคาสท์

ตอนที่ ๑  [youtube | podcast] เศษแก้วในกำมือ
ตอนที่ ๒  [youtube | podcast]  รักษาตนเองเท่ากับรักษาผู้อื่น
ตอนที่ ๓  [youtube | podcast]  ความเพียรไม่ลดละ 
ตอนที่ ๔  [youtube | podcast]  เอาใจเขามาใส่ใจเรา  
ตอนที่ ๕  [youtube | podcast]  หมาป่า ๒ ตัว  
ตอนที่ ๖  [youtube | podcast]  เจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องเศร้า  
ตอนที่ ๗  [youtube | podcast]  ความกลัวไม่น่ากลัว    
ตอนที่ ๘  [youtube | podcast]  เป้าหมาย
ตอนที่ ๙  [youtube | podcast]  โลภเกินไปเป็นความทุกข์ 
ตอนที่ ๑๐ [youtube | podcast]  เมื่อเข้าใจจะไม่โกรธ
ตอนที่ ๑๑ [youtube | podcast]  เวลามีค่าดังทอง
ตอนที่ ๑๒ [youtube | podcast]  รักต้องเข้าใจ
ตอนที่ ๑๓ [youtube | podcast] พอแล้ว
ตอนที่ ๑๔ [youtube | podcast] อย่าด่วนตัดสิน
ตอนที่ ๑๕ [youtube | podcast]  ขอบคุณความทุกข์
ตอนที่ ๑๖ [youtube | podcast] อ่อนน้อมถ่อมตน
ตอนที่ ๑๗ [youtube | podcast] นิทานภรรยา ๔
ตอนที่ ๑๘ [youtube | podcast] พระราชารู้ใจ
ตอนที่ ๑๙ [youtube | podcast] กระชอน ๓ อัน
ตอนที่ ๒๐ [youtube | podcast] หมูฆ่าเสือ
ตอนที่ ๒๑ [youtube | podcast] พระกับจีวร
ตอนที่ ๒๒ [youtube | podcast] นายตุ้มหูเกลี้ยง
ตอนที่ ๒๓ [youtube | podcast] การให้และรับ
ตอนที่ ๒๔ [youtube | podcast] เปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญา
ตอนที่ ๒๕ [youtube | podcast] ผิดหวังเพราะหวังผิด
ตอนที่ ๒๖ [youtube | podcast] ภาระที่ดี
ตอนที่ ๒๗ [youtube | podcast] คนขี้โกรธ
ตอนที่ ๒๘ [youtube | podcast] เหตูผลรับจ้าง
ตอนที่ ๒๙ [youtube | podcast] คำพูดสุดท้าย
ตอนที่ ๓๐ [youtube | podcast] ความรู้สึกผิด
ตอนที่ ๓๑ [youtube | podcast] ขนมมาสเมลโล
ตอนที่ ๓๒ [youtube | podcast] ทฤษฎีต้มกบ
ตอนที่ ๓๓ [youtube | podcast] การคบคน
ตอนที่ ๓๔ [youtube | podcast] คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก
ตอนที่ ๓๕ [youtube | podcast] คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก (๒)
ตอนที่ ๓๖ [youtube | podcast] ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ
ตอนที่ ๓๗ [youtube | podcast] เครื่องทำความเย็น(ใจ)
ตอนที่ ๓๘ [youtube | podcast] เรื่องเล่าหลวงปู่
ตอนที่ ๓๙ [youtube | podcast] รู้ทันธรรมดา
ตอนที่ ๔๐ [youtube | podcast] แค่นักบัญชีร้านเหล้า
ตอนที่ ๔๑ [youtube | podcast] นายสถานีรถไฟใต้ดิน
ตอนที่ ๔๒ [youtube | podcast] คุณตากับเบาหวาน
ตอนที่ ๔๓ [youtube | podcast] ลูกไก่กะปิ
ตอนที่ ๔๔ [youtube | podcast] การทดลองนักโทษประหาร
ตอนที่ ๔๕ [youtube | podcast] ขาดทุนเพราะกลัวขาดทุน
ตอนที่ ๔๖ [youtube | podcast] ลิงกำถั่ว
ตอนที่ ๔๗ [youtube | podcast] ข้อคิดของโทมัส เอดิสัน
ตอนที่ ๔๘ [youtube | podcast] ลิงถั่วตก
ตอนที่ ๔๙ [youtube | podcast] สอนลูกเป็นโจร
ตอนที่ ๕๐ [youtube | podcast] ลิงเฝ้าสวน
ตอนที่ ๕๑ [youtube | podcast] น้ำผึ้งหยดเดียว
ตอนที่ ๕๒ [youtube | podcast] โคมไฟของคนตาบอด
ตอนที่ ๕๓ [youtube | podcast] สามคนพูดลูกกลายเป็นเสือ
ตอนที่ ๕๔ [youtube | podcast] เล่นหรือหลอก
ตอนที่ ๕๕ [youtube | podcast] ลองเดาดูสิ
ตอนที่ ๕๖ [youtube | podcast] เฉินซุจี ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่
ตอนที่ ๕๗ [youtube | podcast] เราเลือกพูดโกหกเพราะอะไร
ตอนที่ ๕๘ [youtube | podcast] แผลโกรธนั้นลบยาก
ตอนที่ ๕๙ [youtube | podcast] นกกระทากับนายพราน
ตอนที่ ๖๐ [youtube | podcast] ปลอบโยนม้านั่ง
ตอนที่ ๖๑ [youtube | podcast] อ. ตุ๊กแก
ตอนที่ ๖๒ [youtube | podcast] แบกทุกข์
ตอนที่ ๖๓ [youtube | podcast] อุปมาโทษของความโกรธ
ตอนที่ ๖๔ [youtube | podcast] นิทาน กบกับหนู
ตอนที่ ๖๕ [youtube | podcast] อุปมาเกลือละลายน้ำ
ตอนที่ ๖๖ [youtube | podcast] ไม่แน่
ตอนที่ ๖๗ [youtube | podcast] นิทาน แหวนวิเศษ
ตอนที่ ๖๘ [youtube | podcast] กาลเวลาเปลี่ยนไป
ตอนที่ ๖๙ [youtube | podcast] เด็กหญิงผักกาดหอม
ตอนที่ ๗๐ [youtube | podcast] งูเห่าผู้รักษาศีล
ตอนที่ ๗๑ [youtube | podcast] เรื่องเล่าน้องโย
ตอนที่ ๗๒ [youtube | podcast] กระต่ายผู้สิ้นหวัง
ตอนที่ ๗๓ [youtube | podcast] เมล็ดพันธุ์ความโกรธ
ตอนที่ ๗๔ [youtube| podcast] ว่าแต่เขา อิเหนาเป็นเอง
ตอนที่ ๗๕ [youtube| podcast] แม่ลูกอ่อนกับยักษิณี
ตอนที่ ๗๖ [youtube | podcast] เตรียมการจากลา
ตอนที่ ๗๗ [youtube | podcast] กำแพงความเชื่อ
ตอนที่ ๗๘ [youtube | podcast] ก้อนหินของเด็กเกเร
ตอนที่ ๗๙ [youtube | podcast] ไก่หรือเป็ด
ตอนที่ ๘๐ [youtube| podcast] เรื่องเล่าของจอมโจร
ตอนที่ ๘๑ [youtube | podcast] หนูทะเลทราย
ตอนที่ ๘๒ [youtube | podcast] ม้ากับลาและสัมภาระ
ตอนที่ ๘๓ [youtube| podcast] พ่อค้าขี้โกงกับชาวนา
ตอนที่ ๘๔ [youtube | podcast] เจ้าหญิงมงกุฎน้ำค้าง
ตอนที่ ๘๕ [youtube | podcast] สุมงคลเศรษฐี
ตอนที่ ๘๖ [youtube | podcast] เลขหนึ่งบนกระดานดำ
ตอนที่ ๘๗ [youtube | podcast] โทษตนเห็นยาก
ตอนที่ ๘๘ [youtube | podcast] ร่วมสุข ร่วมทุกข์
ตอนที่ ๘๙ [youtube | podcast] โคนันทวิศาล
ตอนที่ ๙๐ [youtube| podcast] นางทาสีกับข้าวหนึ่งถ้วย
ตอนที่ ๙๑ [youtube| podcast] คุณค่าของคำแสลงหู
ตอนที่ ๙๒ [youtube| podcast] ลูกพังพอน
ตอนที่ ๙๓ [youtube| podcast] มีฉันเพราะมีเรา
ตอนที่ ๙๔ [youtube| podcast] ป้าขายขนมกับหนุ่มใจดี
ตอนที่ ๙๕ [youtube| podcast] เทคนิคดูดบุญ
ตอนที่ ๙๖ [youtube| podcast] คุณยายดินสอเก่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ญาณเวศก์.ออนไลน์" เป็นช่องทางสื่อธรรมแนวทดลอง ที่เริ่มต้นจาก "หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์" ซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งในวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตั้งขึ้นเพื่อ "ประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป"

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น "การศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา...ในกาลต่อไป" จึงไม่จำกัดอยู่เพียงอาคารหลังใดหลังหนึ่ง
หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย และไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" จึงเกิดขึ้นเพื่อการทดลองนำเสนอสื่อธรรม ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สมสมัย และสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม
โดยมิได้มุ่งให้เกิดความเชื่ออย่างงมงาย หรือยึดติดในตัวบุคคล แต่เอื้อให้เกิดการตั้งคำถาม ตรวจสอบ ศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในระดับชีวิตของปัจเจกบุคคล และระบบสังคม ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกทั้งมวล


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง