ข้อคิด ความรู้ เพื่อเชิดชูชีวิตงาม

ทุกเช้า วันพฤหัสบดี
โดย พระครูธรรมรุจิ (มรกต สุขิโต)

รับชมได้ทาง  ญาณเวศก์ออนไลน์ญาณเวศก์พอดคาสท์

ตอนที่ ๑  [youtube | podcast] เศษแก้วในกำมือ
ตอนที่ ๒  [youtube | podcast]  รักษาตนเองเท่ากับรักษาผู้อื่น
ตอนที่ ๓  [youtube | podcast]  ความเพียรไม่ลดละ 
ตอนที่ ๔  [youtube | podcast]  เอาใจเขามาใส่ใจเรา  
ตอนที่ ๕  [youtube | podcast]  หมาป่า ๒ ตัว  
ตอนที่ ๖  [youtube | podcast]  เจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องเศร้า  
ตอนที่ ๗  [youtube | podcast]  ความกลัวไม่น่ากลัว    
ตอนที่ ๘  [youtube | podcast]  เป้าหมาย
ตอนที่ ๙  [youtube | podcast]  โลภเกินไปเป็นความทุกข์ 
ตอนที่ ๑๐ [youtube | podcast]  เมื่อเข้าใจจะไม่โกรธ