ข้อคิด ความรู้ เพื่อเชิดชูชีวิตงาม

ทุกเช้า วันพฤหัสบดี
โดย พระครูธรรมรุจิ (มรกต สุขิโต)

รับชมได้ทาง  ญาณเวศก์ออนไลน์ญาณเวศก์พอดคาสท์

ตอนที่ ๑  [youtube | podcast] เศษแก้วในกำมือ
ตอนที่ ๒  [youtube | podcast]  รักษาตนเองเท่ากับรักษาผู้อื่น
ตอนที่ ๓  [youtube | podcast]  ความเพียรไม่ลดละ 
ตอนที่ ๔  [youtube | podcast]  เอาใจเขามาใส่ใจเรา  
ตอนที่ ๕  [youtube | podcast]  หมาป่า ๒ ตัว  
ตอนที่ ๖  [youtube | podcast]  เจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องเศร้า  
ตอนที่ ๗  [youtube | podcast]  ความกลัวไม่น่ากลัว    
ตอนที่ ๘  [youtube | podcast]  เป้าหมาย
ตอนที่ ๙  [youtube | podcast]  โลภเกินไปเป็นความทุกข์ 
ตอนที่ ๑๐ [youtube | podcast]  เมื่อเข้าใจจะไม่โกรธ
ตอนที่ ๑๑ [youtube | podcast]  เวลามีค่าดังทอง
ตอนที่ ๑๒ [youtube | podcast]  รักต้องเข้าใจ
ตอนที่ ๑๓ [youtube | podcast] พอแล้ว
ตอนที่ ๑๔ [youtube | podcast] อย่าด่วนตัดสิน
ตอนที่ ๑๕ [youtube | podcast]  ขอบคุณความทุกข์
ตอนที่ ๑๖ [youtube | podcast] อ่อนน้อมถ่อมตน
ตอนที่ ๑๗ [youtube | podcast] นิทานภรรยา ๔
ตอนที่ ๑๘ [youtube | podcast] พระราชารู้ใจ
ตอนที่ ๑๙ [youtube | podcast] กระชอน ๓ อัน
ตอนที่ ๒๐ [youtube | podcast] หมูฆ่าเสือ
ตอนที่ ๒๑ [youtube | podcast] พระกับจีวร
ตอนที่ ๒๒ [youtube | podcast] นายตุ้มหูเกลี้ยง
ตอนที่ ๒๓ [youtube | podcast] การให้และรับ
ตอนที่ ๒๔ [youtube | podcast] เปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญา
ตอนที่ ๒๕ [youtube | podcast] ผิดหวังเพราะหวังผิด
ตอนที่ ๒๖ [youtube | podcast] ภาระที่ดี
ตอนที่ ๒๗ [youtube | podcast] คนขี้โกรธ
ตอนที่ ๒๘ [youtube | podcast] เหตูผลรับจ้าง
ตอนที่ ๒๙ [youtube | podcast] คำพูดสุดท้าย
ตอนที่ ๓๐ [youtube | podcast] ความรู้สึกผิด
ตอนที่ ๓๑ [youtube | podcast] ขนมมาสเมลโล
ตอนที่ ๓๒ [youtube | podcast] ทฤษฎีต้มกบ
ตอนที่ ๓๓ [youtube | podcast] การคบคน
ตอนที่ ๓๔ [youtube | podcast] คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก
ตอนที่ ๓๕ [youtube | podcast] คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก (๒)
ตอนที่ ๓๖ [youtube | podcast] ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ
ตอนที่ ๓๗ [youtube | podcast] เครื่องทำความเย็น(ใจ)
ตอนที่ ๓๘ [youtube | podcast] เรื่องเล่าหลวงปู่
ตอนที่ ๓๙ [youtube | podcast] รู้ทันธรรมดา
ตอนที่ ๔๐ [youtube | podcast] แค่นักบัญชีร้านเหล้า
ตอนที่ ๔๑ [youtube | podcast] นายสถานีรถไฟใต้ดิน
ตอนที่ ๔๒ [youtube | podcast] คุณตากับเบาหวาน
ตอนที่ ๔๓ [youtube | podcast] ลูกไก่กะปิ
ตอนที่ ๔๔ [youtube | podcast] การทดลองนักโทษประหาร
ตอนที่ ๔๕ [youtube | podcast] ขาดทุนเพราะกลัวขาดทุน
ตอนที่ ๔๖ [youtube | podcast] ลิงกำถั่ว
ตอนที่ ๔๗ [youtube | podcast] ข้อคิดของโทมัส เอดิสัน
ตอนที่ ๔๘ [youtube | podcast] ลิงถั่วตก
 
 
 
 
 
 
 
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง