รายการ กิจกรรม วัดญาณเวศกวัน 
เดือนมีนาคม 2567

ฟังการถ่ายทอดเสียง ทาง ญาณเวศก์ clubhouse 
https://www.clubhouse.com/house/nyanavesk

ชมการถ่ายทอดสด ทาง youtube ญาณเวศก์ออนไลน์
https://www.youtube.com/@nyanaveskonline

ชมการถ่ายทอดสด ทาง facebook ญาณเวศก์ออนไลน์
https://web.facebook.com/WatNyanaves.official