รายการกิจกรรม

รายการกิจกรรม

กรกฎาคม 2567

วัน เวลา
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา

ตามพระใหม่ ไปเรียนธรรม

วัน เวลา
ทุกวัน อา.
19.00 - 20.00 น.
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
ทุกวัน ส. (22 มิ.ย. - 13 ก.ค.)
19.00 - 21.00 น.
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
วัน เวลา
รับฟังย้อนหลังได้
ทาง youtube, soundcloud, podcast
ติดตามย้อนหลัง

e-learning

วัน เวลา
ทุกวัน อา. (21 ก.ค. - 13 ต.ค.)
13.00 - 16.00 น.
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
วัน เวลา
ทุกวัน ส. (27 ก.ค. - 12 ต.ค.)
19.00 - 21.00 น.
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
ทุกวัน ส. อา. 16 พ.ย. - 29 ธ.ค.
09.00 - 21.00 น.
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
วัน เวลา
ศึกษาด้วยตนเอง
ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
วัน เวลา
รับฟังย้อนหลังได้ทุกวัน
ทาง youtube, soundcloud, podcast
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
ศึกษาด้วยตนเอง
ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
ศึกษาด้วยตนเอง
ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
ติดตามย้อนหลัง

ภาวนา

วัน เวลา
ทุกวัน (เริ่ม 21 ก.ค. 67)
05.00 - 06.30 น.
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
วัน เวลา
ทุกวันพุธ (เว้นวันพระใหญ่)
18.00 - 20.00 น.
วัน เวลา
ทุกวันเสาร์
15.00 - 18.30 น.
วัน เวลา
วันศุกร์
20.00 - 21.00 น.
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
รับฟังย้อนหลังได้
ทาง youtube, soundcloud, podcast
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
รับฟังย้อนหลังได้ทุกวัน
ทาง youtube, soundcloud, podcast
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
รับฟังย้อนหลังได้ทุกวัน
ทาง youtube, soundcloud, podcast
ติดตามย้อนหลัง

ธรรมะ วาไรตี้

วัน เวลา
รับชมได้ทุกวัน ทาง
youtube, soundcloud, podcast
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
รับฟังย้อนหลังได้
ทาง youtube, podcast
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
รับชมย้อนหลังได้ทุกวัน
ทาง youtube
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
รับชมย้อนหลังได้ทุกวัน
ทาง youtube
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
รับฟังย้อนหลังได้ทุกวัน
ทาง youtube, soundcloud, podcast
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
รับฟังย้อนหลังได้ทุกวัน
ทาง youtube, soundcloud, podcast
ติดตามย้อนหลัง
ธรรมะ วาไรตี้

เกมภาวนา

วัน เวลา
ติดต่อเล่นเกม
ที่ศูนย์สิกขา วัดญาณเวศกวัน
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม

ธรรมบรรยาย

วัน เวลา
ส. 10.00 - 12.00 น. ณ อุโบสถ
ถ่ายทอดทางยูทูป Buddhist Dhamma
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
รับฟังย้อนหลังได้ทุกวัน
ทาง youtube, soundcloud, podcast
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
รับฟังย้อนหลังได้ทุกวัน
ทาง youtube, soundcloud, podcast
ติดตามย้อนหลัง

ปรึกษา สอบถาม สนทนา

ปรึกษา สอบถาม สนทนา

คุยกับพระ

วัน เวลา
นัดได้ทุกวัน
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
วัน เวลา
ทุกวัน อ.
20.00 - 22.00 น.
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
ปรึกษา สอบถาม สนทนา

Life radio

วัน เวลา
รับฟังย้อนหลังได้ทุกวัน
ทาง youtube, soundcloud, podcast
ติดตามย้อนหลัง

ตำรา ออนไลน์

วัน เวลา
ศึกษาด้วยตนเอง
ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
วัน เวลา
ศึกษาด้วยตนเอง
ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม

เกมภาวนา

วัน เวลา
ติดต่อ นัดหมาย
ที่ศูนย์สิกขา
วัน เวลา
ติดต่อ นัดหมาย
ที่ศูนย์สิกขา
วัน เวลา
ติดต่อ นัดหมาย
ที่ศูนย์สิกขา
วัน เวลา
ติดต่อ นัดหมาย
ที่ศูนย์สิกขา
วัน เวลา
ติดต่อ นัดหมาย
ที่ศูนย์สิกขา
วัน เวลา
ติดต่อ นัดหมาย
ที่ศูนย์สิกขา
วัน เวลา
ติดต่อ นัดหมาย
ที่ศูนย์สิกขา
วัน เวลา
ติดต่อ นัดหมาย
ที่ศูนย์สิกขา
วัน เวลา
ติดต่อ นัดหมาย
ที่ศูนย์สิกขา
วัน เวลา
ติดต่อ นัดหมาย
ที่ศูนย์สิกขา
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม