คำพุทธที่เคยพลาด  กลับมารู้ มาเข้าใจกันใหม่

คำพุทธที่เคยพลาด กลับมารู้ มาเข้าใจกันใหม่
โดย ญาณเวศก์ออนไลน์ Pagoda และธรรมภาคี

ติดตามชมย้อนหลังได้ทาง ยูทูบ Nyanavesk online

ตอนที่ ๑  คู่มืออธิษฐานแบบมืออาชีพ
ตอนที่ ๒  เส้นวาสนา อ่านเอง กรีดเอง