คำพุทธที่เคยพลาด  กลับมารู้ มาเข้าใจกันใหม่

คำพุทธที่เคยพลาด กลับมารู้ มาเข้าใจกันใหม่
โดย ญาณเวศก์ออนไลน์ Pagoda และธรรมภาคี

ติดตามชมย้อนหลังได้ทาง ยูทูบ Nyanavesk online

ตอนที่ ๑  คู่มืออธิษฐานแบบมืออาชีพ
ตอนที่ ๒  เส้นวาสนา อ่านเอง กรีดเอง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง