จัดโดย ชมรม จิตสบาย สาธยายธรรม

พุทธบริษัทที่สนใจรวมตัวกัน เพื่อจัดกิจกรรมที่ดีงามตามความสนใจ 
มีวัดเป็นพื้นที่สำหรับการเจริญกุศลร่วมกัน

ทุกวันพุธ

กรณีที่วันพุธตรงกับวันพระใหญ่ (๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ)  ของดกิจกรรม 

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.  อุบาสก อุบาสิกา เริ่มสวดมนต์ สาธยายธรรม
๑๙.๐๐ - ๑๙.๑๕ น. เจริญจิตภาวนา
๑๙.๑๕ - ๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยายจากพระภิกษุ หรือเทปบันทึกเสียง
๒๐.๐๐ - ๒๐.๑๕ น. บำเพ็ญอัตถจริยา ดูแลสถานที่ให้เรียบร้อย

 ย้ายสถานที่เป็น อุโบสถวัด

ผู้ที่ต้องการใช้เบาะรองนั่ง กรุณานำมาเอง

บทสวดแต่ละสัปดาห์
สัปดาห์ที่ ๑
สัปดาห์ที่ ๒ :  
สัปดาห์ที่ ๓ :  
สัปดาห์ที่ ๔  :  
สัปดาห์ที่ ๕  :  

บทสวดมนต์พิเศษ : พิธีบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ วัน  พระมงคลธีรคุณ

การร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์

- ถ่ายทอดภาพและเสียง ทางเฟซบุ๊ก "สวดมนต์วันพุธ"
https://www.facebook.com/groups/901824493627584
- ถ่ายทอดเสียง ทาง ญาณเวศก์คลับเฮ้าส์   
https://www.clubhouse.com/club/nyanavesk