เกมภาวนา คือกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
ผ่านการจำลองสถานการณ์เกมที่หลากหลาย 
แล้วชวนคิด ใคร่ครวญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง ร่วมกัน  


สมัครร่วมเล่นเกม

ติดต่อ ศูนย์สิกขา วัดญาณเวศกวัน
โทรศัพท์ 02-482-7365 และ 034-102-373 กด 2
LINE Official Account ID : @watonlineGame of Life  (เกมชีวิต)

นวัตกรรมการ์ดเกมภาวนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเรียนรู้เป้าหมาย การวางแผนชีวิต
และการสร้างความมั่นคงทางการเงิน ตามหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
- เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 16 ปี ขึ้นไป สามารถคิดคำนวณตัวเลข คิดดอกเบี้ยและวางแผนได้ 
- โดยเฉพาะนักศึกษา และ First Jobbers ที่สนใจวางแผนชีวิต
- กรุณาเตรียม notebook หรือ tablet มาด้วย เพื่อฝึกจำลองสถานการณ์ชีวิตร่วมกัน

 

Goal & Growth Game  (เกมเป้าหมาย)

เป้าหมายอาจมิใช่ปลายทาง เพียงให้ค้นหา
ความงอกงามอาจปรากฏในระหว่างแห่งทาง เมื่อลองทำ
- เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมาย หรือกำลังตามหาเป้าหมาย ของชีวิต การงาน และสังคม
- อายุ 16 ปี ขึ้นไป สามารถคิดคำนวณตัวเลข แก้สมการและวางแผนได้
- กรุณาเตรียม notebook หรือ tablet มาด้วย
 

Bull Battle  (สงครามวัวชน สังคมโคบาล)

เกมการต่อสู่ ระหว่าง ความดี กับ ความชั่ว
บนเส้นทางสู่เป้าหมาย ที่แสนท้าทาย
- เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมาย หรือกำลังตามหาเป้าหมาย ของชีวิต การงาน และสังคม
- อายุ 16 ปี ขึ้นไป สามารถคิดคำนวณตัวเลข แก้สมการและวางแผนได้
- กรุณาเตรียม notebook หรือ tablet มาด้วย

 

กลเกมการเมือง (Game of Power)

เมื่อเราต้องอยู่ในสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยผู้นำทางการเมือง
การเมืองจึงเป็นเรื่องที่ควรต้องใส่ใจ และเข้าไปมีส่วนร่วม
- เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมาย หรือกำลังตามหาเป้าหมาย ของชีวิต การงาน และสังคม
- อายุ 16 ปี ขึ้นไป สามารถคิดคำนวณตัวเลข แก้สมการและวางแผนได้
- กรุณาเตรียม notebook หรือ tablet มาด้วย
 

เกม - เหลือ - ขอ  (The-Under-Most)

เกมเอาตัวรอด ในยามยาก
ไม่ลำบากจริงๆ ก็คงไม่ร้องขอ..
- เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมาย หรือกำลังตามหาเป้าหมาย ของชีวิต การงาน และสังคม
- อายุ 16 ปี ขึ้นไป สามารถคิดคำนวณตัวเลข แก้สมการและวางแผนได้
- กรุณาเตรียม notebook หรือ tablet มาด้วย
 

เกมรมณีย์  (Ramaņīya)

เกมชวนคิด คำนวณ วางแผนจัดการทรัพยากร อย่างชาญฉลาด
สะท้อนมุมมองของโอกาส และอุปสรรค ที่คล้ายๆ สังคมจริง
เหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน และทุกผู้คน ทุกชนชั้้นในสังคม
ที่ต้องการร่วมสร้างโลกอันรื่นรมย์
 

เกมหกทิศ มิตรภาพ  (Amity Game)

สัมพันธภาพของผู้คนรอบตัว กับบทบาทหน้าที่ในการอยู่ร่วมกัน
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนามิตรภาพ และสัมพันธภาพกับทุกผู้คนรอบตัว
- อายุ ๘ ปี ขึ้นไป มีทักษะในการจำ
 

The Most Of Us

เกมวางแผนเพื่อความอยู่รอด อยู่เป็น อยู่ได้ และอยู่ดี
- เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบความเหลื่อมล้ำ และกำลังตามหาความยุติธรรม
- อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป (หากผู้สมัครต่ำกว่า ๑๕ ท่าน ขอโอกาสยกเลิกกิจกรรม)
 

สาน - สื่อ - ปะ - สาด  (Your Voice)

สานสัมพันธ์ เพื่อสื่อสร้างความเติบโต
ลดการปะทะ ละการสาดอารมณ์
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร อายุ ๑๖ ปี ขึ้นไป
และลดปัญหาที่เกิดจากความไม่เข้าใจกัน ในชีวิตประจำวัน
 

Monastic Missions

เกมออนไลน์ ที่ใช้โลเคชั่นโลกจริง ในวัด ทำภารกิจหลากหลาย สุดท้ายทาย เพื่อตามหาพลังแห่งความดี
- เหมาะสำหรับผู้ที่มาเยือนวัดญาณเวศกวัน และต้องการเรียนรู้ เกี่ยวกับ "การเรียนรู้"
- ใช้โทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 

LIFE----L-I-N-E  

เกมภาวนา ออนไลน์ เพื่อจำลองการตัดสินใจ 
ในแต่ละก้าว บนเส้นทางชีวิต ที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง
- เหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนรู้ชีวิต ไปพร้อมกับการเรียนรู้วิชาชีพต่างๆ
เช่น วิศวกร, แพทย์, แพทย์แผนไทยประยุกต์
- ใช้โทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

 

SPACE missions

เกมภาวนา ออนไลน์ 
เพื่อจำลอง การตัดสินใจ
“เลือก” ทางเดิน
ในแต่ละก้าว บนเส้นทางชีวิต
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร อายุ ๑๖ ปี ขึ้นไป
และลดปัญหาที่เกิดจากความไม่เข้าใจกัน ในชีวิตประจำวัน
- ใช้โทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 
"ญาณเวศก์.ออนไลน์" เป็นช่องทางสื่อธรรมแนวทดลอง ที่เริ่มต้นจาก "หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์" ซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งในวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตั้งขึ้นเพื่อ "ประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป"

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น "การศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา...ในกาลต่อไป" จึงไม่จำกัดอยู่เพียงอาคารหลังใดหลังหนึ่ง
หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย และไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" จึงเกิดขึ้นเพื่อการทดลองนำเสนอสื่อธรรม ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สมสมัย และสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม
โดยมิได้มุ่งให้เกิดความเชื่ออย่างงมงาย หรือยึดติดในตัวบุคคล แต่เอื้อให้เกิดการตั้งคำถาม ตรวจสอบ ศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในระดับชีวิตของปัจเจกบุคคล และระบบสังคม ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกทั้งมวล


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง