คุยกับกัลยาณมิตร ที่จะรับฟังเรื่องราวของคุณ และพาคุณหาทางออกจากปัญหา ด้วยปัญญา

ต้องการกัลยาณมิตร รับฟังเรื่องราวของคุณ และพาคุณหาทางออกจากปัญหา ด้วยปัญญา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและนัดหมาย เพื่อสนทนากับพระที่วัด หรือห้องประชุมซูม
ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๙๕-๖๒๕-๖๙๕๕ , ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ ต่อ ๓๐๑
หรือส่งข้อความผ่านเฟซบุ๊ก วัดญาณเวศกวัน