คุยกับกัลยาณมิตร ที่จะรับฟังเรื่องราวของคุณ และพาคุณหาทางออกจากปัญหา ด้วยปัญญา

ต้องการกัลยาณมิตร รับฟังเรื่องราวของคุณ และพาคุณหาทางออกจากปัญหา ด้วยปัญญา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและนัดหมาย เพื่อสนทนากับพระที่วัด หรือห้องประชุมซูม ได้ที่ ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ ต่อ ๓๐๑