คุยกับกัลยาณมิตร ที่จะรับฟังเรื่องราวของคุณ และพาคุณหาทางออกจากปัญหา ด้วยปัญญา

ต้องการกัลยาณมิตร รับฟังเรื่องราวของคุณ และพาคุณหาทางออกจากปัญหา ด้วยปัญญา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและนัดหมาย เพื่อสนทนากับพระที่วัด หรือห้องประชุมซูม
ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๙๕-๖๒๕-๖๙๕๕ , ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ ต่อ ๓๐๑
หรือส่งข้อความผ่านเฟซบุ๊ก วัดญาณเวศกวัน

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง