รายการสนทนา ของคนชอบอ่านหนังสือ
เพื่อหาแก่นสาร แล้วชวนทุกท่านมาร่วมกันลงมือทำ

 

ผู้ร่วมสนทนา

พระครูเมธังกร วัดญาณเวศกวัน
อ.จักรพันธ์ เธียราวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์ ๑๐๑ จำกัด

ช่องทางรับฟังย้อนหลัง

youtube | soundcloud | spotify | google podcast | apple podcast | podbean


Season 1   ไขปริศนาชีวิต

Ep.1  [youtube | soundcloud]  ความลับ 5 ข้อที่คุณต้องค้นให้พบก่อนตาย
Ep.2  [youtube | soundcloud]  หนังสือ พุทธธรรม
Ep.3  [youtube | soundcloud]  The power of meaning
Ep.4  [youtube | soundcloud]  Flow: The psychology of optimal experience
Ep.5  [youtube | soundcloud]  โจนาทาน ลิฟวิงสตัน : นางนวล
Ep.6  [youtube | soundcloud]  The art of disappointment
Ep.7  [youtubesoundcloud]  Sapiens ประวัติย่อมนุษยชาติ (หน้า 535-540)
Ep.8  [youtubesoundcloud]  แห่งความเข้าใจชีวิต และการศึกษาที่แท้
Ep.9  [youtubesoundcloud]  สมองแห่งพุทธะ