รายการสนทนา ของคนชอบอ่านหนังสือ
เพื่อหาแก่นสาร แล้วชวนทุกท่านมาร่วมกันลงมือทำ

ทุกวันเสาร์สุดท้าย ปลายเดือน


ผู้ร่วมสนทนา

พระครูเมธังกร วัดญาณเวศกวัน
อ.จักรพันธ์ เธียราวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์ ๑๐๑ จำกัด

ช่องทางรับฟัง

youtube | soundcloud | spotify | google podcast | apple podcast | podbean


Season 1   ไขปริศนาชีวิต

Ep.1 (๒๔ เม.ย.) ความลับ 5 ข้อที่คุณต้องค้นให้พบก่อนตาย  [youtube | podcast]
Ep.2 (๒๒ พ.ค.) หนังสือ พุทธธรรม  [youtube | podcast]
Ep.3 (๒๖ มิ.ย.)  The power of meaning  [youtube | podcast]
Ep.4 (๒๔ ก.ค.)  Flow: The psychology of optimal experience  [youtube | podcast]
Ep.5 (๒๘ ส.ค.)  โจนาทาน ลิฟวิงสตัน : นางนวล [youtube | podcast]
Ep.6 (๒๕ ก.ย.)   The art of disappointment  [youtube | podcast]
...