รายการสนทนา ของคนชอบอ่านหนังสือ
เพื่อหาแก่นสาร แล้วชวนทุกท่านมาร่วมกันลงมือทำ

 

ผู้ร่วมสนทนา

พระครูเมธังกร วัดญาณเวศกวัน
อ.จักรพันธ์ เธียราวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์ ๑๐๑ จำกัด

ช่องทางรับฟังย้อนหลัง

youtube | soundcloud | spotify | google podcast | apple podcast | podbean


Season 1   ไขปริศนาชีวิต

Ep.1  [youtube | soundcloud]  ความลับ 5 ข้อที่คุณต้องค้นให้พบก่อนตาย
Ep.2  [youtube | soundcloud]  หนังสือ พุทธธรรม
Ep.3  [youtube | soundcloud]  The power of meaning
Ep.4  [youtube | soundcloud]  Flow: The psychology of optimal experience
Ep.5  [youtube | soundcloud]  โจนาทาน ลิฟวิงสตัน : นางนวล
Ep.6  [youtube | soundcloud]  The art of disappointment
Ep.7  [youtubesoundcloud]  Sapiens ประวัติย่อมนุษยชาติ (หน้า 535-540)
Ep.8  [youtubesoundcloud]  แห่งความเข้าใจชีวิต และการศึกษาที่แท้
Ep.9  [youtubesoundcloud]  สมองแห่งพุทธะ
"ญาณเวศก์.ออนไลน์" เป็นช่องทางสื่อธรรมแนวทดลอง ที่เริ่มต้นจาก "หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์" ซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งในวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตั้งขึ้นเพื่อ "ประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป"

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น "การศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา...ในกาลต่อไป" จึงไม่จำกัดอยู่เพียงอาคารหลังใดหลังหนึ่ง
หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย และไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" จึงเกิดขึ้นเพื่อการทดลองนำเสนอสื่อธรรม ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สมสมัย และสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม
โดยมิได้มุ่งให้เกิดความเชื่ออย่างงมงาย หรือยึดติดในตัวบุคคล แต่เอื้อให้เกิดการตั้งคำถาม ตรวจสอบ ศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในระดับชีวิตของปัจเจกบุคคล และระบบสังคม ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกทั้งมวล


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง