จากพุทธธรรม สู่การจัดตั้งวางระบบสังคม
เพื่อการพัฒนาอริยชน และร่วมสร้างอารยธรรมที่ยั่งยืน

ทุกบ่ายวันอาทิตย์ ในพรรษา
21 ก.ค. - 13 ต.ค. 67
เวลา 13.00 - 16.00 น.

กิจกรรมเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติร่วมกัน
ทางห้องประชุมออนไลน์

Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/81101685933?pwd=TFNISy9nWFBvcDYwbTBlb0NNUWV4QT09
Meeting ID: 811 0168 5933
Passcode: 010เปิดรับสมัคร 1  ก.ค. 67  (รับไม่เกิน 40 ท่าน)
[คลิกที่นี่ เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม] พุทธธรรม ก็คือขั้นของธรรม เป็นเรื่องของการรู้ความจริง
แห่ง
ธรรมดาของธรรมชาติ ธรรมดาของโลก ของชีวิต มุ่งที่รู้ความจริง
ส่วนการ
ปฏิบัติต่อความจริง ตามความจริงนั้น พูดไว้บ้างในขั้นพื้นๆ
อย่างเป็นของ
แถม เฉพาะอย่างยิ่งในระดับของบุคคล
ส่วนในวงกว้างออกไประดับสังคม
หรือโลกมนุษย์ ก็ยกไปเป็นงานอีกขั้นหนึ่ง
อริยวินัย ก็คืองานอีกขั้นหนึ่งนั้น ที่จะนําเอาความรู้ของพุทธธรรม
ไปจัดตั้งวางระบบจัดการทางสังคม ให้โลกมนุษย์ได้ประโยชน์จริงจังจากพุทธธรรม
ด้วยปัญญาที่หยั่งรู้เข้าถึงทั่วชัด และด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์มุ่งดี

เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์อย่างแท้จริง ดังที่เรียกว่า อย่างอริยะ
โดย
จัดเป็นระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง และระบบกิจการต่างๆ ทางสังคม
นี่คือที่ได้บอกว่า เมื่อเขียนหนังสือพุทธธรรมแล้ว อาจจะต้อง (หรือควรจะต้อง)
มีหนังสืออริยวินัยมาต่อเป็นคู่ ความหมายก็มีดังที่กล่าวมานี้

ทีนี้ อริยวินัยนั้น ถึงจะยังไม่ได้เขียน และจะไม่มีโอกาสเขียน
แต่ใน
เวลาค่อนข้างยาวนานที่ผ่านมา ก็ได้มีเหตุการณ์ที่อาจจะเรียกว่าบังเอิญ
เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ที่ทําให้ได้พูดเรื่องจําพวกนี้ไว้ประปรายและกระจัดกระจาย
แล้วก็ได้พิมพ์ออกมาเป็นหนังสือเล่มย่อยๆ ย่อมๆ

หนังสือที่มีลักษณะเนื้อหาเชิงอริยวินัย ก็มีตัวอย่าง เช่น
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ, นิติศาสตร์แนวพุทธ, ประชาธิปไตยไม่ยาก ถ้า
(ใจจริง)อยากได้,
ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ

ที่เรียกว่าแนวพุทธๆ นั้น ก็เป็นทํานองว่าเรานําเอาหลักธรรมมาสื่อสาร
มาแสดงเป็นแนวของการจัดตั้งวางระบบชีวิตและกิจการต่างๆ

อย่างระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง เป็นต้น
ในระยะแรก ก็อาจจะยังหลวมๆ หรือเป็นแนวอยู่ ครั้นเมื่อเป็นระบบชัดขึ้นมา
ก็คือเป็นอริยวินัยที่ว่านั้น

ที่มา: หนังสือ "มองหนังสือ พุทธธรรม ถามหาอนาคต" หน้า 29 - 34
ตอน “พุทธธรรม” จบไป “อริยวินัย” ไม่เห็นมา
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 
คลิกชมคลิป แนะนำโครงการ "ตามรอย..อริยวินัย"


-------------------


บทที่ 1  จากพุทธธรรมสู่อริยวินัย


ศึกษาด้วยตนเอง
 

ขบถ จากการเริ่มเรียนรู้พุทธธรรม สู่การตั้งคำถามต่อชีวิต และสรรพสิ่งรอบตัว
ธรรมกถา : อริยสัจสร้างอารยธรรมที่แท้
กิจกรรมเปิดตัวโครงการ "ตามรอย.. อริยวินัย"


workshop

ต้นไม้อริยวินัย

-------------------บทที่ 2  การศึกษา แนวพุทธ


ศึกษาด้วยตนเอง
พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ [ชวนอ่านชวนทำ] [สรุปย่อ]
อ่าน หา แก่น ทำ : Flow - สร้างภาวะลื่นไหล สู่ใจที่เป็นสุข
ศิลปศาสตร์แนวพุทธ [ชวนอ่านชวนทำ]
พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ [ชวนอ่านชวนทำ] [สรุปย่อ]
โจนาทาน ลิฟวิงสตัน : นางนวล

กรณีศึกษา
การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ สู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม (8 minute history) ตอนที่ 1 | ตอนที่ 2
 
workshop 
Goal & Growth Game
 

-------------------บทที่ 3  นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ แนวพุทธ


ศึกษาด้วยตนเอง
- วินัยเรื่องใหญ่กว่าที่คิด [ชวนอ่านชวนทำ]  [สรุปย่อ]
- นิติศาสตร์แนวพุทธ [ชวนอ่านชวนทำ]  [สรุปย่อ]
- การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย [ชวนอ่านชวนทำ]  [สรุปย่อ]
- ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ ถ้าประชาชนไม่เป็นธรรมาธิปไตย [ชวนอ่านชวนทำ]  [สรุปย่อ]

- สลายความขัดแย้ง: เข้มแข็งด้วยปัญญา [ชวนอ่านชวนทำ]

กรณีศึกษา
อัคคัญญสูตร
กำเนิดประชาธิปไตย 1 | 2 | 3
5 การปฏิวัติครั้งสำคัญของโลก
อังกฤษ | ฝรั่งเศส | ไต้หวัน | เกาหลีใต้ เป็น ปชต ได้อย่างไร
คณะราษฎร 1 | 2 | 3 | 4 | 5
จิตร ภูมิศักดิ์ ปัญญาชนที่รัฐไม่ต้องการ (People you may know)
กก.นิสิตวิศวะจุฬาแถลงขอโทษกรณีโยนบก ‘จิตร ภูมิศักดิ์’
สรุปเหตุการณ์ 14 ตุลา ให้เข้าใจใน 8 นาที
ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี [รีวิว | งานเสวนา]
อำลาพุทธราชาชาตินิยม

workshop

กลเกม การเมือง
Bull Battle 
 

-------------------

 

บทที่ ๔  เศรษฐศาสตร์ แนวพุทธ


ศึกษาด้วยตนเอง

- การศึกษากับเศรษฐกิจ ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน [ชวนอ่านชวนทำ]  [สรุปย่อ]
- เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ [ขวนอ่านชวนทำ 1 | 2] [สรุปย่อ]


กรณีศึกษา
The watcher [ สารคดี Adam Smith | สารคดี Karl Marx ]
อดัม สมิธ ผู้ไม่เคยรู้ว่าตัวเองคือบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ (People you may know)
[ To be love, to be lovely | self interest | The invisible hand |
Let them do | division of labour | The wealth of Nations | GDP ]
คาร์ลมาร์กซ์ ต้นธารความคิดคอมมิวนิสต์จริงหรือ (People you may know)
[ Materialism | Property | Capital | Capitalism | Marxism | Communism ]
เข้าใจ ‘เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม’ และการมองคนให้เป็นมนุษย์
Money | ระบบเศรษฐกิจโลก | ทุนนิยม | ฝ่ายซ้ายฝ่ายขวา
รัฐสวัสดิการ | ประชานิยม
จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน 1 | 2 | 3 | 4
ความเหลื่อมล้ำ
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5


workshop
เกม-เหลือ-ขอ
The most of us
 

-------------------


บทที่ ๕  สุขภาวะองค์รวม แนวพุทธ


ศึกษาด้วยตนเอง

สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ  [ชวนอ่านชวนทำ]  [สรุปย่อ]
ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์ [ชวนอ่านชวนทำ]  [สรุปย่อ]
พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน [ชวนอ่านชวนทำ]  [สรุปย่อ]
การแพทย์แนวพุทธ [ชวนอ่านชวนทำ]  [สรุปย่อ]
ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต ตอน ๑ | ตอน ๒ | ตอน ๓
บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้ [ชวนอ่านชวนทำ] [สรุปย่อ]

workshop
SPACE missions


-------------------

 

บทสรุป  การพัฒนาที่ยั่งยืน


ศึกษาด้วยตนเอง

การพัฒนาที่ยั่งยืน [ขวนอ่านชวนทำ]  [สรุปย่อ]
เหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท และกรรม

พุทธธรรมบทที่ 22 - 23
ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข


 

-------------------

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" เป็นช่องทางสื่อธรรมแนวทดลอง ที่เริ่มต้นจาก "หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์" ซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งในวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตั้งขึ้นเพื่อ "ประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป"

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น "การศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา...ในกาลต่อไป" จึงไม่จำกัดอยู่เพียงอาคารหลังใดหลังหนึ่ง
หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย และไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" จึงเกิดขึ้นเพื่อการทดลองนำเสนอสื่อธรรม ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สมสมัย และสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม
โดยมิได้มุ่งให้เกิดความเชื่ออย่างงมงาย หรือยึดติดในตัวบุคคล แต่เอื้อให้เกิดการตั้งคำถาม ตรวจสอบ ศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในระดับชีวิตของปัจเจกบุคคล และระบบสังคม ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกทั้งมวล


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง