Life is worth caring & sharing


บันทึกเสียงรายการ "92 สนทนา" ทางวิทยุศึกษา FM 92
สนทนากับ พระครูเมธังกร
ดำเนินรายการโดย สุภาพร อินทุวัฒนกุล

ติดตามรับฟังได้ทาง ญาณเวศก์ออนไลน์ | ญาณเวศก์พอดแคสท์


ความเชื่อ - พิธีกรรม

พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร?
- งงจริงๆ เจ้าค่า ... จะใส่บาตร ควร นั่ง หรือ ยืน?
- ใส่บาตรอะไร ... ชาติหน้าได้กินอย่างนั้น ใช่ไหม?
กฐิน = สามัคคี

 

โควิด

สงครามโรค สงครามความทุกข์
วัคซีนใจ ป้องกันทุกข์ ยุคโควิด
กลัวโควิด กลัวจะเป็นโควิด
กลัวโควิด ยิ่งคิด ยิ่งเครียด
เที่ยวทิพย์ : ฝึกหัด ขัดใจ
อยู่บ้าน ช่วงโควิด : ทบทวนสิ่งจำเป็นในชีวิต
ถอดบทเรียนโควิด : ยอมรับ เปิดใจ เรียนรู้
- โควิดสอนใจ ให้เห็นความเป็นหนึ่งเดียวกัน

 

เกิด แก่ เจ็บ ตาย

ป่วยจนชิน
เคยทำผิดพลาด จะกลับมารักตัวเอง ให้อภัยตัวเอง ได้อย่างไร
หาความสุข หลังเกษียณ
ทุกโอกาส อาจเป็น ..ครั้งสุดท้าย ได้เสมอ
ความตาย เตือนให้ไม่ประมาท
ตาย แล้ว ไป ไหน
จิตสุดท้าย สำคัญที่สุด จริงไหม?
 

ภาวนา - ปฏิบัติธรรม

ภาวนาไม่ใช่การอ้อนวอน แต่คือการพัฒนาชีวิตแบบองค์รวม
ปฏิบัติธรรม = ฝึกทักษะชีวิต
ปฏิบัติธรรม = หนีทุกข์ ?
ปฏิบัติธรรมสูงสุด คือทำอะไร?
จะเริ่มฝึกภาวนา พัฒนาในบ้าน ได้อย่างไร
เทคนิคฝึกใจ ในขณะทำงาน
- ลองฝึกภาวนา เยียวยาใจ ๓ นาที 
อย่ารอโอกาส
ไม่มีเวลา ..


สุข - ทุกข์

ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่การหลอกตัวเองให้มองแง่ดี
ของขวัญ ฟรี ทุกวันใหม่ ทุกปีใหม่
เริ่มต้นใหม่ยังไง ในเมื่อใจมันช้ำ


ความสัมพันธ์


และเรื่องราวอื่นๆ อีกมากมาย