คุณพอจะมีเวลาสัก ๑๐ นาทีไหม ?
มาร่วมกัน "สะสมบ่มเพาะสติ" 
ชะล้างตะกอนแห่งอารมณ์ที่สะสมภายในใจ

 
เก็บ  ความคิด วางความฟุ้ง ลดปรุงจิต
หอม รอมริบ พินิจธรรม สม่ำเสมอ
ออม สภาวะ ตามความจริง ที่พบเจอ
สติ    เธอ รู้เท่าทัน สุขสันต์เอย

คุณพอจะมีเวลาสัก ๑๐ นาทีไหม ??
มาร่วมกัน "สะสมบ่มเพาะสติ"
ชะล้างตะกอนแห่งอารมณ์ที่สะสมภายในใจ
 
ติดตามย้อนหลังได้
ทุกวันศุกร์ 06.00 น.
ทาง youtube | soundcloud | spotify | google podcast | apple podcast | podbean