คุณพอจะมีเวลาสัก ๑๐ นาทีไหม ??
มาร่วมกัน "สะสมบ่มเพาะสติ" 
ชะล้างตะกอนแห่งอารมณ์ที่สะสมภายในใจ

 
เก็บ  ความคิด วางความฟุ้ง ลดปรุงจิต
หอม รอมริบ พินิจธรรม สม่ำเสมอ
ออม สภาวะ ตามความจริง ที่พบเจอ
สติ    เธอ รู้เท่าทัน สุขสันติ์เอย

ทุกเช้าวันจันทร์ ๐๘.๓๐ น.
และค่ำวันศุกร์   ๒๐.๐๐ น.
ทาง ญาณเวศก์คลับเฮาส์
https://www.clubhouse.com/join/nyanavesk