ร่วมกันเรียนรู้ธรรม ฝึกฝนการปฏิบัติ เพื่อดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม


ร่วมกันเรียนรู้ธรรม ฝึกฝนการปฏิบัติ เพื่อดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม
โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดญาณเวศกวัน

ณ ใต้อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.
(งดการจัดกิจกรรม ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด)

สามารถติดตามไลฟ์สด ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
ผ่านช่องทาง https://bit.ly/31GeITZ

สอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่  "กรรมฐานใต้โบสถ์ : ญาณเมตตา"
https://www.facebook.com/nyanmeta