ร่วมกันเรียนรู้ธรรม ฝึกฝนการปฏิบัติ เพื่อดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม

ร่วมกันเรียนรู้ธรรม ฝึกฝนการปฏิบัติ เพื่อดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม
โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดญาณเวศกวัน

ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ณ อุโบสถ  เวลา 10.00 - 12.30 น.

ไลฟ์สด ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30 - 12.30 น.
ทางยูทูป Buddhist Dhamma

(งดกิจกรรมวันที่ 2 - 3 มี.ค.   เริ่มกิจกรรม 9 มี.ค. 67)
สอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่  "กรรมฐานใต้โบสถ์ : ญาณเมตตา" 
https://www.facebook.com/nyanmeta