การให้คำปรึกษาแนวพุทธ

เรารอรับฟังด้วยหัวใจ เราจะช่วยจับประเด็น ถามชวนคิด
เพื่อให้คุณได้ไตร่ตรอง และคลี่คลายจากปัญหา ด้วยตัวคุณเอง
หรือ จะเข้ามาฟังเฉยๆ เพื่อเรียนรู้ที่จะเปิดหัวใจตนเอง เราก็ยินดี


รับฟังสด ทุกวันอังคาร  

เวลา ๒๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.

เริ่มในพรรษา ๒๕๖๕

ทางญาณเวศก์คลับเฮ้าส์ (Nyanavesk Clubhouse)
https://www.clubhouse.com/join/nyanavesk/EmS3y0Ko