ธรรมะที่พระอยากเล่า เผื่อคุณจะอยากฟัง

เรื่องเล่าจากพระสูตร
ธรรมะที่พระอยากเล่า เผื่อคุณจะอยากฟัง


รับฟังสด ทุกวันพฤหัสบดี  ในพรรษานี้

เริ่ม ๒๑ ก.ค. ๖๕

เวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.


ทางญาณเวศก์คลับเฮ้าส์ (Nyanavesk Clubhouse)
https://www.clubhouse.com/join/nyanavesk/EmS3y0Ko

Season 1 

ติดตามย้อนหลังทาง : ญาณเวศก์ออนไลน์ | ญาณเวศก์พอดแคสต์
Ep 01 | อาฬวกสูตร ตอนที่ 1
Ep 02 | อาฬวกสูตร ตอนที่ 2
Ep 03 | อาฬวกสูตร ตอนที่ 3
Ep 04 | เกสปุตติสูตร (กาลามสูตร)
Ep 05 | อนาถบิณฑิกเสฏฐิวัตถุ
Ep 06 | เวลามสูตร ตอนที่ 1
Ep 07 | เวลามสูตร ตอนที่ 2
Ep 08 | วักกลิเถรวัตถุ
Ep 09 | อารามทูสกชาดก (ลิงทำลายสวน)
Ep 10 | จิญจมาณวิกาวัตถุ
Ep.11 | โปฐิลเถรวัตถุ
Ep.12 | อภัยราชกุมารสูตร ตอนที 1
Ep.13 | อภัยราชกุมารสูตร ตอนที่ 2
Ep.14 | พาหิยทารุจีริยเถรวัตถุ
Ep.15 | อุโปสถสูตร (ความอัศจรรย์ของมหาสมุทร 8 ประการ)
Ep.16 | มหาปทุมชาดก
Ep.17 | นายพรานกุกกุฏมิตร
Ep.18 | เรื่องนางยักษ์ชื่อกาลี
Ep.19 | สักกปัญหสูตร ตอนที่ 1 (ว่าด้วยปัญหาของท้าวสักกะ)
Ep.20 | สักกปัญหสูตร ตอนที่ 2 (ว่าด้วยปัญหาของท้าวสักกะ)
Ep.21 | สักกปัญหสูตร ตอนที่ 3 (ว่าด้วยปัญหาของท้าวสักกะ)
Ep.22 | สักกปัญหสูตร ตอนที่ 4 (ว่าด้วยปัญหาของท้าวสักกะ)
Ep.23 | สักกปัญหสูตร ตอนที่ 5 (ว่าด้วยปัญหาของท้าวสักกะ)

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง