ธรรมะที่พระอยากเล่า เผื่อคุณจะอยากฟัง

เรื่องเล่าจากพระสูตร
ธรรมะที่พระอยากเล่า เผื่อคุณจะอยากฟัง

รับฟังสด ทุกวันพุธ  จนถึง ๑๗ พ.ย.
เวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.

ทางญาณเวศก์คลับเฮ้าส์ (Nyanavesk Clubhouse)
https://www.clubhouse.com/join/nyanavesk/EmS3y0Ko

ติดตามย้อนหลังทาง : ญาณเวศก์ออนไลน์ | ญาณเวศก์พอดแคสต์