เรียนรู้ สร้างสรรค์ ฝึกฝน พัฒนาตน พัฒนาสังคม

 
เด็กวัดช่วยทำ
เรียนรู้ สร้างสรรค์ ฝึกฝน
พัฒนาตน พัฒนาสังคม
มาฝึกตนด้วยการช่วยวัดจัดกิจกรรม ทำสิ่งดีๆ โดยมีหลวงพี่และลุงป้าน้าอาเป็นผู้ฝึกหัด
สมัครเข้าร่วมโครงการ และเลือกกิจกรรมที่โดนใจ เพื่อร่วมเป็นทีมเด็กวัด
กิจกรรมแต่ละประเภท ใช้เวลาประมาณ ๔ - ๕ คาบ (วันละคาบ)
ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันสำคัญทางพุทธศาสนา ตลอดเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕
 เพลง เด็กวัดช่วยทำ [Lyrics Video]
 
กิจกรรมที่กำลังเปิดรับสมัคร
รับสมัคร เด็กวัด อายุ ๖ - ๒๐ ปี (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา/ปวช.)
และเชิญชวนผู้ปกครองร่วมเรียนรู้/สังเกตการณ์ พร้อมบุตรหลาน
(ขึ้นกับกระบวนกร แต่ละกิจกรรมพิจารณาตามความเหมาะสม)

 

 

กิจกรรม เดือนธันวาคม
กิจกรรมรายครั้ง (สมัครเฉพาะครั้งที่สะดวก)

๓ ธ.ค.      ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ผืนผ้าพลาสติก (ครั้งที่ ๖)
รับสมัครเด็กวัด อายุ ๑๓ - ๒๐ ปี (มัธยมศึกษา ๑-๖/ปวช.)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[ยกเลิกการจัดกิจกรรม]
๔ ธ.ค.      ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
Ecobricks (ครั้งที่ ๖)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[ยกเลิกการจัดกิจกรรม]
๑๐ ธ.ค.     ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ปรุงดิน ปรุงปุ๋ย (ครั้งที่ ๗)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[กดเพื่อสมัคร]
๑๗ ธ.ค.     ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ลายเส้นภาวนา (ครั้งที่ ๖)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[กดเพื่อสมัคร]
๓๑ ธ.ค.         ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
                      วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กๆมีส่วนร่วมในกิจกรรม งานบุญประเพณีวัฒนธรรมไทย
                      ร่วมเป็นผู้ช่วยในการเตรียมงาน จัดเก็บ และอื่นๆ เป็นต้น
                      รายละเอียดกิจกรรม
                       ๑. กิจกรรมแจกหนังสือ
                       ๒. กิจกรรมจัดสถานที่ เช่น ปู่เสื่อ
                       ๓. กิจกรรมกวาดลานวัด กวาดใบไม้
                       ๔. กิจกรรมปฏิคม ต้อนรับ
                       ๕. กิจกรรมช่วยแยกของสังฆทาน
           [กดเพื่อสมัคร]

======================================

ยังมีกิจกรรมในเดือนต่อๆ ไป
(ติดตาม และสมัครได้ทุกต้นเดือน)


หมายเหตุ
- ผู้ประสงค์เข้าร่วมที่วัดจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโควิด-19
เช่น การเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย
พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย ๒ เข็ม โดยต้องปรากฏชื่อตรงกันด้วย
- ขออนุญาตบันทึกภาพและเสียงในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 
เพื่อการพัฒนาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดต่อไป