กิจกรรมเชิงทดลอง
เพื่อทำความรู้จักชีวิต ตามหลักอภิธรรม
เกื้อกูลแก่การศึกษาพุทธธรรมเชิงลึก
และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

โดยวัดญาณเวศกวัน
ร่วมกับ
อภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

๕ กุมภาพันธ์ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ศึกษาบางส่วนของคัมภีร์ อภิธัมมัตถสังคหะ
ด้วยความเข้าใจความเชื่อมโยงของธรรมะตามแนว พุทธธรรม
เพื่อเป็นพื้นฐานในการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน และการพัฒนาชีวิต
 

รูปแบบการจัดกิจกรรม

๑. ศึกษาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (คลิกดูบทเรียนออนไลน์ และตารางการจัดกิจกรรม)
ที่ใดก็ได้ ทุกสัปดาห์ ประมาณ ๕ - ๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๒. ตอบคำถามท้ายบท ผ่านระบบ Google form
ภายในวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์
๓. สนทนา/ฟังธรรม/ปฏิบัติ/ถามตอบ กับพระวิทยากร
ผ่านห้องประชุมออนไลน์ (Zoom) ทุกวันเสาร์ ๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
๔. เข้าร่วมกิจกรรม ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ เพื่อฝึกปฏิบัติวิปัสสนาร่วมกัน
ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น.
๕. ฝึกวิปัสสนากรรมฐานเป็นประจำทุกวัน
ทั้งการฝึกตามรูปแบบ และการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

คลิกเพื่อชมคลิปวีดีโอ แนะนำกิจกรรม

 

พระวิทยากร

:: ที่ปรึกษาโครงการ ::
พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร
ผู้ดูแลจัดการกิจการงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ฝ่ายการศึกษา
:: กระบวนกร ::
พระครูเมธังกร
พระภิกษุวัดญาณเวศกวัน
 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

๑. มีเวลาในการศึกษาและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ได้ตามรูปแบบที่กำหนด
๒. เคยเข้าร่วมกิจกรรม “ตามรอย..พุทธธรรม” มาแล้ว (คลิกเพื่อทบทวนเนื้อหาได้ที่นี่)
(มีความเข้าใจภาพรวมของพุทธธรรม เห็นระบบความเชื่อมโยงของหลักธรรมต่างๆ
ก่อนที่จะศึกษาลงลึกในรายละเอียดเฉพาะบางประเด็น)
หมายเหตุ  ผู้สนใจที่ไม่เคยร่วมกิจกรรมตามรอย..พุทธธรรม มาก่อน
ขอให้ลองศึกษาเนื้อหาของกิจกรรม "ตามรอย..พุทธธรรม"
แล้วประเมินตนเองว่ามีความเข้าใจชัดเจนเพียงใด
หากมั่นใจว่าตนเองมีความเข้าใจภาพรวมพุทธธรรม
ให้อีเมลไปแจ้งพระวิทยากร ตามที่ระบุไว้ตอนท้ายของเว็บไซต์นี้
เพื่อพิจารณาแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมร่วมกันต่อไป
 

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

(สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ 21 ต.ค. ๖๔ - ๓๑ ม.ค. ๖๕)
๑. คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูลในระบบลงทะเบียนของวัด
ภายในวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๕
๒. ให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ฟังธรรมบรรยาย 
ของพระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี) วัดมเหยงคณ์
ต่อไปนี้ให้ครบ ก่อนวันเริ่มกิจกรรม
     อภิธรรมจริง | บัญญัติ ปรมัตถ์ | เริ่มจากบัญญัติไปสู่ปรมัตถ์ |
วิธีเพิกสมมติบัญญัติ | ความแตกต่างระหว่างสมถะและวิปัสสนา |
อานาปานสติสู่วิปัสสนา | (ดาวน์โหลดทั้ง ๖ ไฟล์)
๓. ในวันแรกของกิจกรรม (๕ ก.พ. ๖๕)
ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ และฟังธรรมบรรยายในข้อ ๒ ครบแล้ว
เข้ามาที่หน้าเว็บนี้ อีกครั้ง
(https://nyanavesk.online/th/program-detail/abhidhamma)
เพื่อรับลิงก์สำหรับเข้าห้องประชุมซูม (โดยมิได้มีการทดสอบใดๆ)
(ห้องประชุมซูม จะเปิดประมาณ ๑๕ นาทีก่อนเริ่มกิจกรรม)
ห้องประชุมซูมในการจัดกิจกรรม 
ได้รับความอนุเคราะห์จากหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) 

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

สอบถามรายละเอียดของกิจกรรมได้ทาง nyanavesk.online.info@gmail.com
(ด้วยข้อจำกัดของพระ อาจจะตอบกลับล่าช้า ต้องขออภัยล่วงหน้า)
  รอบรายการ ลงทะเบียน
  05 ก.พ. 2565 19:00 - 16 พ.ค. 2565 20:00 ลงทะเบียน