รายการกิจกรรม เดือนนี้

รายการกิจกรรม เดือนนี้

มีนาคม 2566

วัน เวลา
ร่วมกิจกรรม/ชมย้อนหลัง
ได้ทุกวัน
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
ติดตามย้อนหลัง

ตามรอย..อริยวินัย

วัน เวลา
ตลอดปี 2566
วัน เวลา
ส. ที่ 3 @วัดญาณเวศกวัน
ส. ที่ 4 @สวนโมกข์กรุงเทพ
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
วัน เวลา
ทุกวัน อา. @วัดญาณเวศกวัน
09.00 - 10.30 น.
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
ทุกวัน อา. @Zoom meeting
19.30 - 20.30 น.
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
ติดตามย้อนหลัง

รายการพิเศษ

วัน เวลา
6 ส.ค. - 22 ต.ค. 66
[เปิดรับสมัคร 1 ส.ค. 66]
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
ติดตามย้อนหลัง

ภาวนา

วัน เวลา
ทุกวัน
05.00 - 06.30 น.
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
วัน เวลา
ทุกวันพุธ (เว้นวันพระใหญ่)
18.00 - 20.00 น.
วัน เวลา
ทุก ส. ที่วัด
15.00 - 18.30 น.
วัน เวลา
ทุก อา. ที่วัด
08.30 - 10.30 น.
วัน เวลา
รับฟังย้อนหลังได้
ทาง youtube, soundcloud, podcast
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
รับฟังย้อนหลังได้
ทาง youtube, soundcloud, podcast
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
รับฟังย้อนหลังได้ทุกวัน
ทาง youtube, soundcloud, podcast
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
รับฟังย้อนหลังได้ทุกวัน
ทาง youtube, soundcloud, podcast
ติดตามย้อนหลัง

ปรึกษา สอบถาม สนทนา

วัน เวลา
ทุกวัน อ.
๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
วัน เวลา
ทุก พ. ที่ 1, 3
ทาง youtube, soundcloud, podcast
ติดตามย้อนหลัง
ปรึกษา สอบถาม สนทนา

คุยกับพระ

วัน เวลา
นัดได้ทุกวัน
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม

ธรรมบรรยาย

วัน เวลา
รับชมได้ทุกวัน ทาง
youtube, soundcloud, podcast
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
รับฟังย้อนหลังได้ทุกวัน
ทาง youtube, soundcloud, podcast
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
ทุกวัน ส.
10.30 น.
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
รับฟังย้อนหลังได้ทุกวัน
ทาง youtube, soundcloud, podcast
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
ศึกษาด้วยตนเอง
ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
วัน เวลา
ศึกษาด้วยตนเอง
ได้ทุกวัน
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
รับฟังย้อนหลังได้ทุกวัน
ทาง youtube, soundcloud, podcast
ติดตามย้อนหลัง

แนะนำหนังสือ

วัน เวลา
รับฟังย้อนหลังได้ทุกวัน
ทาง youtube, soundcloud, podcast
ติดตามย้อนหลัง

ตำรา ออนไลน์

วัน เวลา
ศึกษาด้วยตนเอง
ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
วัน เวลา
ศึกษาด้วยตนเอง
ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม

ธรรมะ วาไรตี้

วัน เวลา
ฟังย้อนหลัง
ได้ทุกวัน
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
รับชมย้อนหลังได้ทุกวัน
ทาง youtube
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
รับชมย้อนหลังได้ทุกวัน
ทาง youtube
ติดตามย้อนหลัง

เกมภาวนา

วัน เวลา
ติดต่อ นัดหมาย
ที่ศูนย์สิกขา
วัน เวลา
๑๘ ก.พ.
๑๒.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
วัน เวลา
๑๘ มี.ค.
๑๒.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.