รายการพิเศษ

วัน เวลา
ทุกวันพระ
ตลอดเดือนธันวาคม
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
วัน เวลา
อา. สุดท้ายของเดือน
๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
วัน เวลา
๕ ก.พ. - ๑๔ พ.ค. ๖๕
สมัครภายใน ๓๑ ม.ค. ๖๕
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
วัน เวลา
ตามการนัดหมาย
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม

ธรรมะ วาไรตี้

ธรรมะ วาไรตี้

เพียงฟัง

วัน เวลา
อ.
๑๙.๓๐ น.
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
วัน เวลา
พ. (จนถึง ๑๗ พ.ย.)
๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
ธรรมะ วาไรตี้

ขัดใจ

วัน เวลา
อา. ที่ ๓
ติดตามย้อนหลัง

แนะนำหนังสือ

วัน เวลา
ส. ปลายเดือน
ติดตามย้อนหลัง

ธรรมบรรยาย

วัน เวลา
ทุกวัน พฤ.
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
ทุกวัน ส.
๑๐.๓๐ น.
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
ฟังได้ทุกวัน
ติดตามย้อนหลัง

ภาวนา

วัน เวลา
ทุกวัน
๐๕.๐๐ - ๐๖.๓๐ น.
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
วัน เวลา
จ. - ศ. (๙ พ.ย. - ๓ ธ.ค.)
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
วัน เวลา
จ. ๐๘.๓๐ และ ศ. ๒๐.๐๐
(จนถึง ๓ ธ.ค.)
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
วัน เวลา
พ. ปลายเดือน
๑๙.๓๐-๒๑.๐๐ น.
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
ติดตามย้อนหลัง
วัน เวลา
ทุกวัน อา.
๑๙.๓๐-๒๐.๓๐ น.
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
ติดตามย้อนหลัง

ปรึกษา สอบถาม สนทนา

ปรึกษา สอบถาม สนทนา

ขอระบายหน่อยเถอะ

วัน เวลา
ทุกวัน อ. ส. (จนถึง ๔ ธ.ค.)
๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
ปรึกษา สอบถาม สนทนา

Life radio

วัน เวลา
พ. ที่ ๔
ติดตามย้อนหลัง
ปรึกษา สอบถาม สนทนา

คุยกับพระ

วัน เวลา
นัดได้ทุกวัน
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม

ตำรา ออนไลน์

วัน เวลา
ศึกษาด้วยตนเอง
ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม
วัน เวลา
ศึกษาด้วยตนเอง
ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ออกอากาศ / ร่วมกิจกรรม